Beatus, qui prodest...

Szczęśliwy jest ten, który pomaga...

O fundacji

Cel

Celem fundacji jest udzielanie holistycznie pojętej opieki oraz pomocy i wsparcia finansowego, merytorycznego oraz praktycznego poprzez poradnictwo, edukację i szkolenia, a także wszelkie inne formy działań – kierowane do wszystkich grup społecznych i wiekowych oraz zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru całościowo pojętej, kompleksowej opieki nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe samodzielnie oraz we współpracy z innymi podmiotami i organizacjami pozarządowymi.

Statut Fundacji

Fundacja w liczbach:

445

placówek opiekuńczych

12300

podopiecznych

52

wolontariuszy

41

partnerów

35

konsultantów

Pomagamy

Naszą pomoc kierujemy do państwowych oraz prywatnych placówek opieki długoterminowej, uwzględniając w tym także wsparcie dla Podopiecznych i ich rodzin oraz opiekunów nieformalnych i instytucjonalnych. Fundacja poprzez swoją działalność statutową opracowuje kompleksowe projekty oraz realizuje zadania i wdraża rozwiązania o innowacyjnym charakterze — z obszaru medycyny i nauki o zdrowiu, gerontologii, geriatrii oraz rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań medycyny holistycznej i społecznej.

Działalność fundacji kierowana jest do podmiotów i instytucji oraz osób mogących wpierać potrzebujących w zakresie ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej i socjalnej, ze szczególnym naciskiem na poradnictwo, edukację i szkolenia, a także inne formy działalności oświatowej. Pomoc kierowana będzie do mieszkańców obszarów miejskich i pozamiejskich.

Zobacz więcej

Wesprzyj nas

Projekty realizowane przez naszą fundacje finansowane są ze środków przekazywanych przez naszych Darczyńców. Działalność fundacji ma charakter non-profit, co oznacza, iż wszelkie otrzymywane przez nas darowizny rzeczowe i finansowe przeznaczane są na realizację celów statutowych.

Jeżeli bliska jest Państwa sercu idea wspierania osób starszych oraz z niepełnosprawnościami – zachęcamy do przekazywania dobrowolnych Darowizn finansowych na konto Fundacji Senior-Care, które skierowane zostaną do osób najbardziej potrzebujących. Za wszelką udzielaną pomoc serdecznie dziękujemy!!!

Numer rachunku bankowego:

95 1140 2004 0000 3302 7974 7573

Wpłaty z tytułem:

Darowizna na cele statutowe
Fundacji Senior-Care

Dane:

Fundacja Senior-Care,
ul. Młynarska 3, 56-400 Oleśnica

Wesprzyj online

Podopieczni
fundacji

Podopieczni fundacji to szerokie spectrum placówek instytucjonalnej opieki senioralnej – domy seniora, ośrodki i placówki opiekuńcze, domy pomocy społecznej. Benificjentami kierowanej przez nas pomocy są także Podopieczni tych placówek i ich rodziny oraz opiekunowie nieformalni i instytucjonalni sprawujący opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Działania pomocowe fundacji realizowane są „ponad podziałami” i kierowane do wszystkich środowisk związanych z szeroko pojętą opieką senioralną, działających w oparciu o finansowanie ze środków budżetowych, prywatnych oraz pochodzących z zasobów związków wyznaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zobacz podopiecznych fundacji

Nasze projekty

Podziękowania

 • Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

 • Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

 • Dom Pomocy Społecznej w Bochni

 • Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich

 • Dom Pogodnej Starości w Dynowie

 • Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach

 • Dom Pomocy Społecznej we Włocławku

 • Fundacja Polski Korpus Pokoju

 • Dom Pomocy Społecznej w Zamościu

 • Kongregacja Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza

 • Dom Pomocy Społecznej Polanki

 • Senior Residenz Erania

 • Szkoła Podstawowa nr1

Partnerzy
fundacji

Skontaktuj się
z nami

Napisz do nas

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Treść wiadomości

Dane adresowe

ul. Młynarska 3
56-400 Oleśnica

Pon - pt: 8.00 - 16.00

Dane fundacji

KRS: 0000 826 824

NIP: 911 203 37 42

REGON: 385 473 450

Nr konta: 95 1140 2004 0000 3302 7974 7573