Szczęśliwy ten, który pomaga ...

Beatus, qui prodest ...

O fundacji

Cel

Celem fundacji jest udzielanie holistycznie pojętej opieki oraz pomocy i wsparcia finansowego, merytorycznego oraz praktycznego poprzez poradnictwo, edukację i szkolenia, a także wszelkie inne formy działań – kierowane do wszystkich grup społecznych i wiekowych oraz zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru całościowo pojętej, kompleksowej opieki nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe samodzielnie oraz we współpracy z innymi podmiotami i organizacjami pozarządowymi.

Fundacja w liczbach:

456

placówek opiekuńczych

45028

podopiecznych

52

wolontariuszy

41

partnerów

35

konsultantów

Historia Fundacji Senior-Care

Nasza organizacja pomaga Seniorom już od kilku lat!

Zapraszamy do zapoznania się z sprawozdaniem działalności fundacji Senior-Care za rok 2020, 2021 oraz 2022.

 

Wesprzyj nas

W ciągu ostatnich dwóch lat swojej działalności Fundacja Senior-Care wsparła i pomogła w ramach realizowanych projektów prawie 450 placówkom całodobowej opieki długoterminowej, w których zamieszkuje ponad 45 000 Podopiecznych. Dzięki podjętym inicjatywom wyposażyliśmy domy
seniora w nowoczesny sprzęt i pomoce rehabilitacyjne oraz środki do dezynfekcji i ochrony osobistej dla personelu. Projekty realizowane przez naszą fundacje finansowane są ze środków przekazywanych przez naszych Darczyńców a ich łączna wartość przekroczyła już kwotę ponad 2 milionów złotych!. Działalność fundacji ma charakter non-profit, co oznacza, iż wszelkie otrzymywane przez nas darowizny rzeczowe i finansowe przeznaczane są na realizację celów statutowych.

Za wszelką udzielaną pomoc serdecznie dziękujemy!!!

Ze sprzętu Fundacji Senior-Care
korzysta już ponad 280 placówek opiekuńczych
w całej Polsce

 

Wesprzyj online

Podopieczni
fundacji

Podopieczni fundacji to szerokie spectrum placówek instytucjonalnej opieki senioralnej – domy seniora, ośrodki i placówki opiekuńcze, domy pomocy społecznej. Benificjentami kierowanej przez nas pomocy są także Podopieczni tych placówek i ich rodziny oraz opiekunowie nieformalni i instytucjonalni sprawujący opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Działania pomocowe fundacji realizowane są „ponad podziałami” i kierowane do wszystkich środowisk związanych z szeroko pojętą opieką senioralną, działających w oparciu o finansowanie ze środków budżetowych, prywatnych oraz pochodzących z zasobów związków wyznaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zobacz podopiecznych fundacji

Nasze projekty

Podziękowania

 • Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

 • Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

 • Dom Pomocy Społecznej w Bochni

 • Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich

 • Dom Pogodnej Starości w Dynowie

 • Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach

 • Dom Pomocy Społecznej we Włocławku

 • Fundacja Polski Korpus Pokoju

 • Dom Pomocy Społecznej w Zamościu

 • Kongregacja Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza

 • Dom Pomocy Społecznej Polanki

 • Senior Residenz Erania

 • Szkoła Podstawowa nr1

 • Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie

Partnerzy
fundacji

Skontaktuj się
z nami

Napisz do nas

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Treść wiadomości

Dane adresowe

ul. Młynarska 3
56-400 Oleśnica

Pon - pt: 8.00 - 16.00

Dane fundacji

KRS: 0000 826 824

NIP: 911 203 37 42

REGON: 385 473 450

Nr konta: 95 1140 2004 0000 3302 7974 7573