To wspólna inicjatywa połączonych sił fundacji AED Projekt oraz Senior- Care. Mając na uwadze fakt,iż ryzyko wystąpienie nagłego zatrzymania krążenia wśród Podopiecznych placówek opieki długoterminowej stanowi coraz częściej potencjalnie duże zagrożenie wśród Podopiecznych placówek opiekuńczych – opracowany i wdrożony został projekt edukacyjno-szkoleniowy, kierowany do kadry zarządzającej oraz personelu domów opieki. Realizacja projektu pozwala na zdobycie niezbędnych kompetencji do skorzystania z defibrylatora AED w każdym miejscu i o każdym czasie. Dostępność do defibrylatora znaczącą wpływa na poprawę bezpieczeństwa pobytu Podopiecznych placówki opiekuńczej poprzez możliwość udzielenia pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia – defibrylatorem AED. Projekt ma charakter ogólnopolski i wspierany jest przez Krajową Izbę Domów Opieki KIDO.

Projekty realizowane są w oparciu o umowy zawarte z Fundacją Senior-Care i dedykowane placówkom całodobowej opieki długoterminowej zrzeszonym w Krajowej Izbie Domów Opieki KIDO.


Skontaktuj się
z nami

Napisz do nas

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Treść wiadomości

Dane adresowe

ul. Młynarska 3
56-400 Oleśnica

Pon - pt: 8.00 - 16.00

Dane fundacji

KRS: 0000 826 824

NIP: 911 203 37 42

REGON: 385 473 450

Nr konta: 95 1140 2004 0000 3302 7974 7573