Seminaria i warsztaty dla kadry opiekuńczej realizowane są w ramach wspólnego cyklicznego projektu fundacji Senior-Care oraz grupy dystrybucyjnej Produktymedyczne.pl. Celem projektu jest szeroko pojęta edukacja z zakresu dostępności oraz codziennego użytkowania sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych oraz ortopedycznych w placówkach świadczących opiekę długoterminową – domach seniora. Przeszkoleni wolontariusze fundacji Senior-Care oraz fizjoterapeuci i terapeucie reprezentujący partnera projektu zrealizowali pakiet praktycznych zajęć warsztatowych oraz przeprowadzili spotkania seminaryjne dedykowane osobom sprawującym bezpośrednią opiekę nad Podopiecznymi placówek opiekuńczych.Projekt ma charakter cykliczny i realizowany jest na terenie całego kraju.

Skontaktuj się
z nami

Napisz do nas

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Treść wiadomości

Dane adresowe

ul. Młynarska 3
56-400 Oleśnica

Pon - pt: 8.00 - 16.00

Dane fundacji

KRS: 0000 826 824

NIP: 911 203 37 42

REGON: 385 473 450

Nr konta: 95 1140 2004 0000 3302 7974 7573