To innowacyjny, ogólnopolski projekt fundacji Senior-Care służący wspieraniu Podopiecznych placówek opiekuńczych, w dostępie do nierefundowanego sprzętu oraz pomocy rehabilitacyjnych. Dzięki wsparciu i pomocy współpracujących z naszą fundacją Darczyńców, możemy zaoferować instytucjom świadczącym opiekę długoterminową – ponad 200 sztuk wysokiej jakości sprzętu rehabilitacyjnego, takiego jak: koncentratory tlenu łóżka rehabilitacyjne oraz podnośniki jezdne pacjenta.

  Placówki opiekuńcze zainteresowane skorzystaniem z pomocy fundacji powinny zwrócić się z pisemną prośbą o nieodpłatne przekazanie niezbędnego sprzętu, na potrzeby Pensjonariuszy wskazanego ośrodka – na adres: fundacja@senior-care.eu

  Po pozytywnym rozpatrzeniu otrzymanej prośby przez Radę Fundacji, zamówiony sprzęt zostanie udostępniony w formie nieodpłatnego użyczenia na okres 1-go roku, z możliwością przedłużenia zawartej umowy. Informacje dotyczące aktualnej ilości oraz rodzaju dostępnego sprzętu w ramach projektu „UŻYCZALNIA”, można uzyskać poprzez zamieszczony poniżej Formularz Kontaktowy lub telefonicznie pod numerem : +48/ 608 545 545.

Skontaktuj się
z nami

Napisz do nas

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Treść wiadomości

Dane adresowe

ul. Młynarska 3
56-400 Oleśnica

Pon - pt: 8.00 - 16.00

Dane fundacji

KRS: 0000 826 824

NIP: 911 203 37 42

REGON: 385 473 450

Nr konta: 95 1140 2004 0000 3302 7974 7573