Żywienie seniorów to wspólny projekt Nestle Health Science oraz fundacji Senior-Care dedykowany placówkom opieki długoterminowej, którego celem jest wypracowanie optymalnych standardów żywieniowych w opiece senioralnej. Nieodwracalny proces jakim jest starzenie się oraz związane z tym zmiany fizjologiczne mają wpływ na komfort życia osób starszych. Prawidłowe żywienie sprzyja zdrowemu i dłuższemu życiu.Osoby po 65-tym roku życia wymagają wsparcia żywieniowego uwzględniającego wiek oraz stan zdrowia. Celem zrealizowanego projektu było wskazanie oraz wdrożenie w placówkach opiekuńczych pakietu uniwersalnych zasad, które mają pozytywny wpływ zarówno na skuteczność leczenia jaki ogólne samopoczucie seniora.Na potrzeby projektu opracowany został poradnik dla rodzin i opiekunów – Wsparcie żywieniowe seniorów oraz Żywienie w chorobach neurologicznych.

Skontaktuj się
z nami

Napisz do nas

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Treść wiadomości

Dane adresowe

ul. Młynarska 3
56-400 Oleśnica

Pon - pt: 8.00 - 16.00

Dane fundacji

KRS: 0000 826 824

NIP: 911 203 37 42

REGON: 385 473 450

Nr konta: 95 1140 2004 0000 3302 7974 7573